Cajon klasik

Hlavnou charakteristikou tohoto cajonu je čistota tónu jednotlivých prvkov bass, snare a klap roh. Každý je presný a oddelený od ostatných. Spolu so svojou veľkou citlivosťou je úžasným vodcom celého hudobného telesa. K dispozícii je v piatich farebných prevedeniach.