Percussion for worship?

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Perkusie pre chválu, uctievanie? Čožeeeee...???

Percussion for worship?
facebook twitter fgoogle+

Chváliť môjho nebeského Otca tu na zemi sa stalo mojím poslaním. Prečo? Možno tu napísať štandardnú a naozaj pravdivú vetu "lebo spasil svet" , ale tá nie je osobná. To hovoria všetci. Ja som zažil osobné, reálne skutky. Ježiš ma zachránil už veľakrát a stále to robí. Vytrhol ma zo závislostí, stále ma vyučuje a premieňa, zachránil môjho syna, keď sa nemal narodiť. Nebudem rozpisovať všetky prečo, môžte si ma nájsť osobne a ja vám rád všetko vyrozprávam i s detailami a emóciami. Napríklad na pravidelných otvorených stretnutiach nášho spoločenstva www.mzk.sk.

Preto je tomtone pre uctievanie.

Žalm 150

ALELUJA. Chváľte Pána v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Chváľte ho za jeho činy mohutné,
chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. 
Chváľte ho zvukom poľnice,
chváľte ho harfou a citarou.
Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.
Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;
všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
ALELUJA. 

Tomáš Kudoláni

Tomáš Kudoláni